Thành lập tổ giám sát, kiểm tra việc giao, nhận cây giống trên địa bàn tỉnh

12:41 27-09-2022 | :147

Laocaitv.vn - UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 14 nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với giống cây trồng. Trong đó, thành lập tổ giám sát, kiểm tra việc giao, nhận cây giống.

Cụ thể, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất, buôn bán giống cây trồng; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn văn bản pháp luật về lĩnh vực giống cây trồng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, sử dụng; thành lập tổ giám sát, kiểm tra việc giao, nhận cây giống về tiêu chuẩn, chất lượng, nguồn gốc lô giống trước khi trồng rừng trên địa bàn quản lý.

Kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh giống cây trồng không đủ điều kiện, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giống hết hạn sử dụng, không có tên trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Thu Thảo (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết