Thanh niên xây dựng được hơn 11.000 tin tốt, câu chuyện đẹp

09:02 01-12-2022 | :155

Laocaitv.vn - Giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi tiếp tục được các cấp bộ đoàn trong tỉnh quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thanh niên xây dựng được hơn 11.000 tin tốt, câu chuyện đẹp.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng 4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; tổ chức các hoạt động tạo trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng, thu hút đoàn viên thanh niên hưởng ứng; Tỉnh đoàn tăng cường tuyên truyền trên cổng thông tin Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về gương thanh niên điển hình trên các lĩnh vực thông qua chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Đồng thời thực hiện hiệu quả chuyên mục “Theo dấu chân Bác”, 70 năm tác phẩm “Tự phê bình và phê bình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, tạo hiệu ứng tích cực về thông tin trên mạng xã hội với 11.382 tin tốt, câu chuyện đẹp....

Vân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết