Thành phố Lào Cai đẩy mạnh triển khai xây dựng đô thị loại I

10:33 06-08-2019 | :64

Laocaitv.vn - Cùng với ưu tiên nguồn lực hoàn thành các tiêu chí đề nghị Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới, thành phố Lào Cai hiện đang tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình xây dựng đô thị loại I theo kế hoạch.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, thành phố tiếp tục xây dựng các phương án điều chỉnh địa giới hành chính, quy hoạch hạ tầng đô thị; thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố theo kế hoạch. Năm 2019, sẽ hoàn thành sáp nhập 202 thôn, tổ dân phố. Chỉ đạo lộ trình xây dựng tuyến phố văn minh, kiểu mẫu. Hiện đã hoàn thành 70 tuyến phố văn minh, 10 tuyến phố kiểu mẫu; đồng thời tiếp tục kế hoạch cải tạo, thay thế cây xanh phù hợp với cảnh quan môi trường. Đặc biệt, công tác chỉnh trang đô thị, trong đó trọng tâm là tăng cường quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư được triển khai tích cực. Qua đó đã tháo gỡ, giải quyết dứt điểm nhiều vướng mắc tại các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn hóa trong việc cưới, việc tang.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết