Thành phố Lào Cai sau 2 năm xây dựng thôn kiểu mẫu

07:00 13-08-2018 | :328

Laocaitv.vn - Sau 2 năm xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới (2016 - 2017) đã góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở khu vực nông thôn thành phố Lào Cai (Thu nhập tăng từ 22 triệu đồng lên trên 27 triệu đồng/năm, giảm 12/22 hộ nghèo ở 6 thôn kiểu mẫu). Hiện thành phố phấn đấu xây dựng thêm 9 thôn kiểu mẫu được công nhận trong giai đoạn 2018 - 2019.

Mô hình cánh đồng một giống ở xã Tả Phời. (Ảnh: Đỗ Dũng)

Năm 2015, thành phố Lào Cai là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, đầu năm 2016 thành phố ban hành Bộ tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu với 11 tiêu chí và 38 chỉ tiêu. Lựa chọn 6 thôn của 4 xã thực hiện thí điểm xây dựng thôn kiểu mẫu. Tháng 4/2016 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu của tỉnh với 15 tiêu chí, 32 chỉ tiêu. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Lào Cai đã điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu riêng của thành phố Lào Cai với 18 chỉ tiêu, 52 tiêu chí trên nguyên tắc những tiêu chí nào của thành phố cao hơn thì giữ lại, những tiêu chí thấp hơn thì thực hiện theo tiêu chí của tỉnh, những tiêu chí nào của thành phố có mà tỉnh không có thì vẫn giữ nguyên, trên cơ sở ban hành cơ chế hỗ trợ một số nội dung xây dựng thôn kiểu mẫu như: Lắp điện chiếu sáng trên các tuyến đường giao thông, làm đường giao thông, phát triển các mô hình kinh tế, thành lập các tổ phụ trách các thôn; phân công các cơ quan đơn vị, UBND các phường giúp đỡ các thôn xây dựng thôn kiểu mẫu. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu. Qua đó, đã huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân với sự hỗ trợ có hiệu quả của Nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân. Chỉ tính riêng giai đoạn 2016 - 2017, thành phố đã huy động được tổng giá trị trên 3 tỷ đồng (trong đó, tiền mặt là 650 triệu đồng, 2.100 ngày công lao động, giá trị hiện vật 2,4 tỷ đồng, xây dựng 3 nhà ở cho hộ nghèo), kết hợp với ngân sách của thành phố 1,2 tỷ đổng, tổng kinh phí thực hiện cho xây dựng thôn kiểu mẫu là 4,25 tỷ đồng. Nhờ vậy 6 thôn của 4 xã giai đoạn 2016 - 2017 hoàn thành 18/18 tiêu chí và được UBND thành phố Lào Cai công nhận là thôn kiểu mẫu.

Năm 2018 thành phố tiếp tục rà soát, lựa chọn 9 thôn của 4 xã (Thôn Trang, Phân Lân, Hẻo xã Tả Phời; thôn Liên Hợp, Thác xã Cam Đường; thôn Củm Thượng 1, Tòng Mòn xã Đồng Tuyển; thôn Tượng 2, Kíp Tước 1 xã Hợp Thành) để xây dựng thôn kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2019. Sau 6 tháng đầu năm 2018 thành phố đã tập trung cải tạo, chỉnh trang, trồng hoa trên 2,85km tuyến đường trục thôn, nâng cấp 2km đường ngõ xóm, xây dựng 2 nhà đại đoàn kết, nâng cấp 2 cổng chào thôn, xây dựng 5 bảng tin tuyên truyền, vận động 19 hộ chỉnh trang hàng rào, cổng nhà, đầu tư trang thiết bị cho 1 nhà văn hóa… Đến hết tháng 6/2018 các thôn đã đạt từ 10 - 14 tiêu chí.

Tuyến đường hoa thôn kiểu mẫu xã Tả Phời. (Ảnh: Đỗ Dũng)

Để đạt được những kết quả này là do Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của thành phố tăng cường chỉ đạo 4 xã triển khai các nội dung và thường xuyên nắm thông tin, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các thôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ để đề xuất nhiệm vụ, đề ra giải pháp phù hợp. Cụ thể như tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, mô hình “5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; xây dựng mới các mô hình gia trại, trang trại, mô hình liên kết phát triển kinh tế, tích cực cải tạo, vệ sinh môi trường nông thôn, giữ gìn an ninh, trật tự…

Mô hình “chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” ở xã Tả Phời. (Ảnh: Đỗ Dũng)

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn kiểu mẫu của thành phố cũng chỉ rõ những khó khăn, tồn tại đó là: Việc duy trì các tiêu chí đạt chuẩn tại các thôn đã hoàn thành thôn kiểu mẫu còn nhiều khó khăn do mức độ đạt chuẩn chỉ vừa cập. Công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu ở một số xã chưa thực sự quyết liệt, chưa chủ động; một số ít cơ quan, đơn vị còn thiếu đôn đốc, hướng dẫn các thôn thực hiện phần việc được phụ trách; các tiêu chí còn lại chủ yếu là tiêu chí khó như tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập… Vì vậy, thành phố đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể là: Đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 40 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%; thực hiện làm 1,5km đường trục thôn, bê tông hóa 5,72km đường ngõ xóm;Thành lập mới 7 nhóm sở thích về phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của từng thôn; Xây dựng 13 mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, vận động 121 hộ cải tạo vườn tạp; Đảm bảo 90% số người trong thôn tham gia bảo hiểm y tế… Phấn đấu đến hết năm 2020, thành phố có 15 thôn được công nhận là thôn kiểu mẫu nông thôn mới.

Đỗ Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết