Thảo luận, góp ý vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh

15:31 29-11-2023 | :119

Laocaitv.vn - Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Mường Khương đã họp thảo luận góp ý vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Quang cảnh buổi họp.

Các nội dung được đại biểu quan tâm, tham gia nhiều ý kiến là báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2024; Tờ trình số 168 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và một số chức danh khác ở thôn, tổ dân phố...

Các ý kiến đóng góp đã được Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Mường Khương tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Mạnh Cường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết