Thêm 6 thôn của thành phố Lào Cai đạt thôn kiểu mẫu

09:35 11-10-2019 | :713

Laocaitv.vn - Thêm 6 thôn của thành phố Lào Cai vừa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai kí quyết định công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hiện, thành phố Lào Cai có 15 thôn đạt thôn kiểu mẫu.

6 thôn bao gồm: thôn Tượng 2 và thôn Kíp Tước 1 xã Hợp Thành; thôn Hẻo và thôn Trang xã Tả Phời; thôn Tòng Mòn, xã Đồng Tuyển và thôn Thác, xã Cam Đường. Thời hiệu công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu là 3 năm, kể từ ngày 04/10/2019 - 04/10/2022. Sau khi hết thời hiệu sẽ tổ chức rà soát, chấm điểm và công nhận lại nếu đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu tại thời điểm đó. Như vậy, đến nay, thành phố Lào Cai có 15 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, thành phố đặt mục tiêu xây dựng 20 thôn nông thôn mới vùng thấp của 2 xã Tả Phời, Hợp Thành trở thành thôn kiểu mẫu và xây dựng toàn bộ 11 thôn vùng cao của 2 xã Tả Phời, Hợp Thành đạt tiêu chuẩn thôn nông thôn mới.

Thu Hường – Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết