Thêm 740 hộ kinh doanh cá thể và người lao động được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ

09:58 13-08-2020 | :52

Laocaitv.vn – Hiện, toàn tỉnh Lào Cai có 740 hộ kinh doanh cá thể và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Thêm 740 hộ kinh doanh cá thể và người lao động được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Trong đó, hỗ trợ 29 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm dừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020, tổng số tiền hỗ trợ 29 triệu đồng; 2 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, số tiền hỗ trợ 1.250.000 đồng; 709 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, số tiền hỗ trợ 691.750.000 đồng…

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ, danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Việc chi trả cho đối tượng đảm bảo nguyên tắc: Hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không lợi dụng, trục lợi chính sách; 1 đối tượng chỉ thụ hưởng 1 chính sách; trường hợp đối tượng thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách trở lên tại Nghị quyết số 42 của Chính phủ thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Hồng Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết