Thực hiện công bố Nghị quyết số 896 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xong trước ngày 01/3/2020

13:24 18-02-2020 | :445

Laocaitv.vn - Kể từ ngày 01/3/2020, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Lào Cai sẽ có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố, 52 đơn vị hành chính cấp xã gồm 127 xã, 16 phường và 09 thị trấn.

Để triển khai Nghị quyết số 896, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương để chủ động, tổ chức công bố nội dung Nghị quyết số 896 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trên địa bàn và phải được thực hiện xong trước ngày 01/3/2020. Tăng cường công tác truyền thông về nghị quyết đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đối với nội dung điều chính địa giới hành chính giữa các đơn vị cấp huyện: Bảo Thắng, Bát Xát và thành phố Lào Cai cần tổ chức thống kê rà soát tổ chức bộ máy; tài sản, cơ sở vật chất, tài chính… Trong phạm vi điều chỉnh địa giới để thực hiện công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan xong trước ngày 23/2/2020 và sẽ thực hiện bàn giao xong trước ngày 27/2. Các huyện, thành phố theo phân cấp thực hiện công tác nhân sự và kiện toàn các tổ chức: Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã theo quy định. Khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, chuyển thôn, tổ dân phố từ đơn vị hành chính cũ thành thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính mới…

Trên cơ sở kế hoạch triển khai Nghị quyết số 896 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị nhằm triển khai, thực hiện nghị quyết một cách hiệu quả cao, phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở./.

Vinh Quang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết