Tích cực tuyên truyền các nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở

16:51 16-04-2019 | :182

Laocaitv.vn – Sáng 16/4, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh sơ kết công tác quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019. Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý I, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh tăng cường bám sát cơ sở, địa bàn được phân công phụ trách; phối hợp tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến tôn giáo; tổ chức thăm hỏi, tuyên truyền, vận động các chức sắc, đồng bào có tôn giáo chấp hành các quy định của Nhà nước trong sinh hoạt tôn giáo. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được đảm bảo. Tình hình tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì theo nền nếp. Công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền và sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể bước đầu được thực hiện đồng bộ, tác động tích cực đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng. Các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... đều được đưa ra để nhân dân bàn bạc thống nhất, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện.

Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh nhấn mạnh: Công tác tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các thành viên hai ban chỉ đạo cần tiếp tục bám sát chương trình công tác, nêu cao trách nhiệm bám nắm địa bàn được phân công. Đặc biệt, phát huy vai trò của người có uy tín để nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của nhân dân và kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan; quan tâm nắm tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo ở địa phương, đảm bảo hoạt động hiệu quả; tăng cường các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc với cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực tuyên truyền các nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Minh Dũng

 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết