Tiêu chuẩn giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên

09:50 29-01-2023 | :130

Laocaitv.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 01/2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 22/2/2023. 

Theo Điều 19 của thông tư này, giáo viên giảng dạy tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định sau:

- Giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông phải đạt trình độ chuẩn đào tạo và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp như giáo viên phổ thông tương ứng với từng cấp học.

- Giáo viên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục, đào tạo để lấy chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải đảm bảo các điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn như giáo viên tại trường phổ thông, giáo viên tại Trung tâm có thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn như:

- Tham gia điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng;

- Biên soạn tài liệu, tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên do Trung tâm tổ chức;

- Tham gia tuyển sinh và xóa mù chữ, phổ cập giáo dục;

- Tham gia quản lý lớp học, lớp liên kết đào tạo của Trung tâm;

- Tham gia các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Trung tâm;

- Hỗ trợ hoạt động chuyên môn tại trung tâm học tập cộng đồng;

- Phụ đạo, hỗ trợ học tập với học viên khuyết tật.

Đức Hoàng (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết