Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

15:37 25-09-2020 | :216

Laocaitv.vn - Ngày 25/9, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và sơ kết, tổng kết các văn bản của Tỉnh ủy về công tác dân vận, giai đoạn 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị khóa X, công tác vận động quần chúng trên địa bàn toàn tỉnh có sự đổi mới mạnh mẽ và đạt được những kết quả quan trọng. Cấp ủy đảng, chính quyền đã có những chủ trương, giải pháp đúng đắn, kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, nội dung và phương thức vận động quần chúng không ngừng đổi mới, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở nghiêm túc tổ chức thực hiện Quy chế công tác dân vận trọng hệ thống chính trị. Hằng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát triển thành viên, đoàn viên, hội viên; nội dung hoạt động cụ thể, tập trung cho cơ sở để chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động Nhân dân; chủ động nắm tình hình tư tưởng và đời sống của các tầng lớp Nhân dân; phối hợp cùng chính quyền các cấp thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hoạt động giám sát, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Tiêu biểu như phong trào thi đua xây dựng mô hình "Dân vận khéo" được triển khai tới 100% các xã, phường, thị trấn; mô hình "Ban tuyên vận xã, phường, thị trấn và Tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố" được triển khai hiệu quả tại 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh. Những yếu tố trên đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Lãnh đạo huyện Bát Xát tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kết quả, cách làm cũng như những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Quyết định 290 vào cuộc sống như: Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, trong cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết, các mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác dân vận của Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trước những thách thức, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp cần tiếp tục nắm chắc tình hình Nhân dân; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy về công tác dân vận trong tình hình mới. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng công tác dân vận tại cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân bằng nhiều hình thức, cách làm để đưa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tới đông đảo quần chúng Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh cũng yêu cầu, những người lãnh đạo đứng đầu các cơ quan đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, coi công tác dân vận là nhiệm vụ của chính bản thân mình; phát huy vai trò của các cơ quan chính quyền làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị, giải quyết kịp thời các công việc có liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân; cụ thể hoá quan điểm dân vận của Đảng trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của địa phương.

Thu Hường – Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết