Trên 11.000 học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế

17:20 19-05-2022 | :2395

Laocaitv.vn - Số liệu từ Bảo hiểm xã hội tỉnh, hiện toàn tỉnh Lào Cai có trên 11.000 học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Việc không tham gia bảo hiểm y tế sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi khi các em bị ốm đau.

Số học sinh, sinh viên này chủ yếu ở nhóm bị ảnh hưởng do thay đổi chính sách của Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn; một bộ phận người dân chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Việc không tham gia bảo hiểm y tế sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi khi các em bị ốm đau, mắc bệnh phải vào cơ sở y tế điều trị. Các ngành liên quan và chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vận động phụ huynh mua bảo hiểm y tế cho con em mình để đảm bảo quyền được chăm sóc sức khỏe của học sinh.

Thu Hường – Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết