Trên 400 mét đường nội đồng ở Cốc Mỳ được bê tông hóa

16:36 31-05-2023 | :180

Laocaitv.vn - Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo phương thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” đang giúp xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế cho Nhân dân.

Được một doanh nghiệp hỗ trợ 100 tấn xi măng, xã Cốc Mỳ đã huy động Nhân dân bê tông tuyến đường nội đồng dài 410 m tại thôn Ná Lùng. Trước khi làm đường, xã đã tiến hành tổ chức họp dân để bàn bạc. Các hộ dân trong thôn đã thống nhất đóng góp trên 100 triệu đồng mua cát, sỏi và ngày công lao động để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tuyến đường nội đồng hơn 410 m được bê tông hóa.

Theo kế hoạch, năm 2023, xã Cốc Mỳ sẽ triển khai làm 4 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 6 km; kinh phí đầu tư gần 7 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 5,3 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp kinh phí mua cát, sỏi, ngày công lao động và huy động nguồn xã hội hóa khoảng 1,7 tỷ đồng.

Quang Phấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết