Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính

09:08 07-09-2019 | :166

Laocait.vn - Các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đang được tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020. Duy trì tốt kết nối trục liên thông văn bản quốc gia; tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan của tỉnh với các cơ quan, đơn vị bộ, ngành trung ương; thực hiện tốt mô hình một cửa liên thông tại các sở, ngành huyện thành phố.

Tính đến hết tháng 8, Lào Cai đã chuẩn hóa tổng số 2.076 thủ tục hành chính, trong đó, cấp tỉnh là 1.622 thủ tục, cấp huyện là trên 300 thủ tục và cấp xã gần 150 thủ tục; tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2019; triển khai chỉnh sửa, hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm chỉ số áp dụng cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn theo quy định./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết