Triển khai nhiệm vụ công tác dân chủ cơ sở, công tác tôn giáo 2 tháng cuối năm 2020

10:10 30-10-2020 | :1164

Laocaitv.vn - Chiều 29/10,  Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã tổ chức họp đánh giá kết qủa thực hiện nhiệm vụ quy chế dân chủ cơ sở và công tác tôn giáo 10 tháng qua. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lý Seo Dìn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và các thành viên Ban chỉ đạo.

Trong 10 tháng năm 2020, việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì theo nền nếp. Trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã có sự phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn với phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền và sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể bước đầu được thực hiện đồng bộ.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã từng bước thực hiện có hiệu quả, chiều sâu, tác động tích cực đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng, qua đó, tạo ra lề lối làm việc theo hướng dân chủ công khai, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Cơ bản các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung của việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được niêm yết công khai, Nhân dân bàn bạc, thống nhất. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến làm việc, giao dịch.

Đại biểu Công an tỉnh tham gia ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ hơn kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ đối với Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu trong thời gian còn lại của năm, thành viên 2 Ban chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công, tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo. Trong đó, cơ quan thường trực sớm tham mưu cho tỉnh kiện toàn thành viên ban chỉ đạo công tác tôn giáo, ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và tiếp tục rà soát lại chức năng, nhiệm vụ cũng như quy chế hoạt động của các ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, phản ánh của Nhân dân và thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cấp dưới trong thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm đến công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân để đạt hiệu quả cao nhất.

Việt Hùng – Vũ Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết