Trường tiểu học và trung học cơ sở công lập sẽ có thêm giáo vụ từ ngày 16/12/2023

15:15 01-12-2023 | :184

Laocaitv.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2023 về vị trí việc làm trong trường học. Theo đó, cấp tiểu học và trung học cơ sở công lập sẽ có thêm giáo vụ từ ngày 16/12/2023.

 

* Cụ thể, vị trí việc làm giáo vụ tại trường tiểu học:

- Trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí tối đa 2 người.

- Các trường tiểu học còn lại được bố trí 1 người.

- Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm.

- Ngoài định mức theo quy định, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học có thể hợp đồng thêm người để thực hiện nhiệm vụ quản lý học sinh.

* Vị trí việc làm giáo vụ tại trường trung học cơ sở:

- Trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 2 người.

- Các trường trung học cơ sở còn lại được bố trí 1 người.

- Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm.

- Ngoài định mức nêu trên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở có thể hợp đồng thêm người để thực hiện nhiệm vụ quản lý học sinh.

Thu Thảo (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết