Từ 15/8/2022, một số đối tượng viên chức có thể nghỉ hưu muộn hơn 5 năm

14:22 09-08-2022 | :103

Laocaitv.vn - Chính phủ đã ban hành Nghị định 50, có hiệu lực từ ngày 15/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với một số đối tượng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, viên chức có thể nghỉ hưu muộn hơn không quá 5 năm nếu có đủ các điều kiện sau đây:

- Đơn vị có nhu cầu;

- Viên chức có đủ sức khỏe;

- Viên chức không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền;

- Viên chức có đơn đề nghị kéo dài thời gian công tác.

Các đối tượng áp dụng:

- Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II

- Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần

- Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trong thời gian này, viên chức chỉ được làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí.


Đức Hoàng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết