Tuần đầu tiên của năm học mới, tỷ lệ chuyên cần ở Bát Xát đạt trên 97,3%

10:41 16-09-2020 | :36

Laocaitv.vn - Năm học 2020 - 2021 đã diễn ra được một tuần, theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát, sau tuần đầu ra lớp, tỷ lệ học sinh các cấp đi học chuyên cần trên địa bàn đạt trên 97,3%.

Việc vận động học sinh ra lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần ở các cấp học được Bát Xát chú trọng thực hiện.

Năm học 2020 - 2021, huyện Bát Xát quản lý 56 đơn vị trường học với trên 21.400 học sinh. Để ổn định nền nếp và huy động học sinh ra lớp trong năm học mới, huyện Bát Xát đã ban hành văn bản chỉ đạo các trường tăng cường phối hợp với các địa phương trong vận động học sinh ra lớp. Ngay từ những ngày học đầu tiên, các trường đã thực hiện việc báo cáo sĩ số từng ngày về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Với những học sinh vắng mặt, cán bộ, giáo viên tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp vận động các em ra lớp sớm nhất có thể. Nhờ đó, trong tuần học đầu tiên của năm học mới, tỷ lệ chuyên cần toàn huyện trung bình đạt trên 97,3%.

Thời điểm này các trường học, đặc biệt là các trường vùng cao đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động học sinh ra lớp đảm bảo sĩ số và tỷ lệ chuyên cần; tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số để phụ huynh nắm được và cho các em đến lớp.

Quang Phấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết