Tỷ lệ giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp

16:53 18-03-2023 | :450

Laocaitv.vn - Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc triển khai giải ngân nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đang gặp nhiều khó khăn, cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Lào Cai giải ngân 1,8% kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Năm 2023, tỉnh Lào Cai được Trung ương giao nguồn vốn hơn 1.700 tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, tỉnh mới giải ngân được 30 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, tương đương 1,8% kế hoạch giao.

Nguyên nhân được xác định là việc ban hành các văn bản quản lý và triển khai tổ chức thực hiện ở các địa phương đang gặp phải vướng mắc, tập trung vào một số nhóm lĩnh vực chưa được các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn; một số nội dung chưa rõ ràng hoặc chưa có sự thống nhất. Các dự án đầu tư nhỏ lẻ, dàn trải dẫn đến số lượng hồ sơ, thủ tục phải triển khai lớn.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai nguồn vốn, tỉnh đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương chủ động triển khai các dự án thành phần, quan tâm tháo gỡ các khó khăn. Đồng thời, tằng cường công tác tuyên truyền, vận động phát huy vai trò của người dân trong tham gia thực hiện chương trình.

Đức Tính


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết