Tỷ lệ người dân tộc thiểu số mua bảo hiểm y tế ở Lào Cai đạt thấp

19:19 16-07-2019 | :117

Laocaitv.vn - Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 31/5/2019 có khoảng 5.300 người dân tộc thiểu số mua bảo hiểm y tế (chiếm 38%), còn lại hơn 8.700 người dân tộc thiểu số chưa mua bảo hiểm y tế (chiếm 62%).

Với tỷ lệ người mua bảo hiểm y tế giảm, tỉnh Lào Cai sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế theo lộ trình Chính phủ giao năm 2019 đạt 98,91%, năm 2020 đạt 99%. Bên cạnh đó, đối tượng người dân tộc Kinh sinh sống ở các thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn tại 11 xã thuộc các huyện Si Ma Cai, Văn Bàn, Bắc Hà, Bảo Thắng và Bảo Yên; người thuộc 6 xã từ khu vực II xuống khu vực I không được ngân sách Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế; người cận nghèo tại các huyện Bát Xát, Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn và thành phố Lào Cai chiếm tỷ lệ hơn 88% chỉ được ngân sách hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế tham gia mua bảo hiểm y tế, đều giảm mạnh. Cụ thể, toàn tỉnh đã giảm hơn 14 nghìn người thuộc nhóm được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế chưa mua bảo hiểm y tế. Nguyên nhân do sự thay đổi về chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân mua bảo hiểm y tế hộ gia đình; nâng cao chất lượng mạng lưới các đại lý thu bảo hiểm y tế trên địa bàn và mở rộng đại lý thu, điểm thu, tạo thuận lợi cho người dân khi mua bảo hiểm y tế. Đặc biệt, mới đây, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh, qua đó, đẩy mạnh đối tượng tham gia và nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.

 Hùng Cường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết