UBND tỉnh họp cung cấp thông tin báo chí

15:44 10-12-2019 | :128

Laocaitv.vn - Ngày 10/12, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần qua.

Quang cảnh cuộc họp.

Trong tuần qua, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng và thông qua 33 nghị quyết. Cũng trong tuần qua, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã có buổi làm việc tìm hiểu tình hình thực tiễn công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai...

Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Hoàng Chí Hiền phát biểu tại cuộc họp.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ và các hoạt động nổi bật như làm việc, đề xuất với Trung ương có các chủ trương, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư; huy động tối đa các nguồn lực, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược đầu tư các dự án trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; rà soát, đẩy mạnh tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quan tâm phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới, mốc giới; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, phát triển quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước và các tổ chức nước ngoài.

Thanh Sơn – Xuân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết