Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn

10:30 23-09-2020 | :726

Laocaitv.vn - Với tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2020 dự ước đạt trên 170.000 tỷ đồng, trong số này, tỉnh đã cân đối, ưu tiên bố trí từ 65 - 70% đầu tư cho khu vực nông thôn, vùng cao.

Cơ sở vật chất giáo dục tại các trường học vùng cao được quan tâm đầu tư.

Cụ thể, từ nguồn lực ngân sách Nhà nước, địa phương được tư tiên cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa, y tế, hệ thống điện lưới quốc gia. Kết quả, cùng với kiện toàn hệ thống giao thông đến các xã, hiện 100% số xã có đường cho xe cơ giới đến thôn; 100% số xã có trường, lớp học được kiên cố tại trung tâm. Dự kiến hết năm 2020, 100% thôn bản có điện lưới quốc gia và 97% dân số trên địa bàn được sử dụng điện lưới quốc gia, 87% số hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, cơ bản xóa nhà tạm cho hộ nghèo tại khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, công tác bố trí, sắp xếp, quy hoạch dân cư khu vực nông thôn, khu vực biên giới cũng được quan tâm triển khai, tạo điều kiện cho người dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

Theo thống kê, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lào Cai đã bố trí trên 9.700 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng các xã đạt tiêu chí nông thôn mới theo quy định.

Lê Liên – Trần Tuấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết