Văn Bàn một nhiệm kỳ tăng tốc

09:57 14-10-2019 | :301

Laocaitv.vn - Thời điểm này, còn một năm nữa mới hết nhiệm kỳ, vậy nhưng nhờ đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, huyện Văn Bàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay vào bức tranh ảm đạm của một trong những huyện nghèo của tỉnh Lào Cai khi bước vào đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thời điểm này, Văn Bàn nổi lên như một điểm nhấn của tỉnh Lào Cai.

Nhân dân Văn Bàn thi đua lao động sản xuất.

Những công trình quy mô, hoành tráng mọc lên; sản xuất hàng hóa tập trung từng bước được hình thành; hệ thống dịch vụ phát triển, thu nhập người dân ngày một nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Đó chính là kết quả đột phá sau gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp. Đến thời điểm này, 24/25 chỉ tiêu đã đạt và vượt so mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Tuy đã cán đích hầu hết các chỉ tiêu, tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Do vậy, huyện Văn Bàn tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, khai thác tốt thế mạnh tiềm năng đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng để tạo ra các sản phẩm hàng hóa chủ lực; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hình thành rõ nét sản phẩm đặc trưng và vùng sản xuất hàng hóa tập trung; tiếp tục chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng vào dân tộc thiểu số.

Thế Văn - Quang Ánh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết