Văn Bàn phát huy vai trò tổ quản lý bảo vệ rừng

15:07 16-08-2022 | :95

Laocaitv.vn - Với gần 86.000 ha rừng, trong đó có tới hơn 22.000 ha rừng đặc dụng và hơn 42.000 ha rừng phòng hộ, diện phải bảo vệ nghiêm ngặt. Do vậy, huyện Văn Bàn đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng. Một trong những giải pháp mà địa phương quan tâm đó là củng cố, phát huy vai trò của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng tại các thôn bản, cộng đồng dân cư.

Vượt hàng chục cây số đường gập ghềnh, cheo leo để giám sát, ngăn chặn mọi diễn biến tác động đến rừng là nhiệm vụ thường xuyên của các thành viên tổ bảo vệ rừng thôn Nậm Trang, xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn. "Một tháng chúng tôi duy trì đi tuần tra bảo vệ rừng từ 6 đến 8 lần, nếu phát hiện có vấn đề gì xảy ra thì lập biên bản, giữ hiện trường, sau đó thông báo cho chủ rừng và chính quyền địa phương để có hướng giải quyết", anh Giàng A Giao, Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng thôn Nậm Trang cho biết.

Nậm Mả có 99% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, nhiều hộ trồng sa nhân, thảo quả dưới tán rừng. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân nơi đây đã có ý thức cùng quản lý, bảo vệ rừng nhờ sự tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở thường xuyên của tổ bảo vệ rừng. Ông Giàng A Cù ở thôn Nậm Trang, xã Nậm Mả chia sẻ: "Người dân bây giờ cũng phải tham gia bảo vệ rừng. Nếu thấy có việc gì xảy ra sẽ báo cáo chính quyền địa phương, báo cáo tổ bảo vệ rừng để kịp thời nắm bắt tình hình vụ việc".

Tổ bảo vệ rừng thôn Nậm Trang thường xuyên tuần tra để kịp thời xử lý khi có sự việc xảy ra.

Qua thống kê, Nậm Mả có 5.573 ha rừng tự nhiên, địa phương được giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ gần 3.000 ha rừng phòng hộ. Hằng năm, xã đều tổ chức họp thôn, kiện toàn 2 tổ bảo vệ rừng thuộc 2 thôn nhằm thay thế những thành viên chưa nhiệt tình hoặc đi làm ăn xa… Sự sát sao này đã giúp cho việc quản lý tài nguyên rừng được chặt chẽ hơn.

Ông Triệu Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn cho biết thêm: "Thành viên tổ bảo vệ rừng chủ yếu lựa chọn những người có đủ năng lực, sức khỏe, quen thuộc đường đi. Trong mấy năm gần đây bảo vệ rừng rất hiệu quả; đặc biệt không để xảy ra cháy rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn xã Nậm Mả".

Ông Trần Mạnh Tưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn cũng cho biết: "Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, từ công tác tuần tra bảo vệ rừng cũng như nghiệp vụ sử dụng các phần mềm trên điện thoại để nhận biết các hiện trạng rừng".

Toàn huyện Văn Bàn có 243 tổ đội bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với 2.255 thành viên. Việc phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của lực lượng này đã góp phần tích cực vào công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng tại địa phương.

Thế Văn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết