Vượt mọi khó khăn, quyết tâm đưa TP Lào Cai trở thành đô thị loại I

07:55 22-08-2019 | :1268

Laocaitv.vn - Phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I trong giai đoạn 2020 – 2025 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đang được thành phố Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực thực hiện. Kết quả đạt được những năm qua trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng, điều chỉnh địa giới hành chính và chỉnh trang đô thị đang tạo tiền đề để mục tiêu này sớm trở thành hiện thực.

 

Phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I trong giai đoạn 2020 – 2025 là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Lào Cai.

Để triển khai các nhiệm vụ trong lộ trình nâng cấp lên đô thị loại I, thành phố đã rà soát, đánh giá các tiêu chí theo Nghị quyết 1210 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trong đó, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại II, hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại I trong giai đoạn 2020 - 2025. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2018. Hiện nay, thành phố đang tiến hành các đồ án quy hoạch phân khu, làm cơ sở triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, từ đó, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đến nghiên cứu đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I.

Trên thực tế, kết cấu hạ tầng đô thị những năm qua được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, thành phố đã và đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉnh trang đô thị, cải tạo, thay thế cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng trang trí; cải tạo hành lang, vỉa hè, hệ thống tiêu thoát nước; các thiết chế văn hóa và công trình tạo điểm nhấn đô thị..., chủ trương này được cụ thể hóa trong chỉ đạo thực hiện của các phường. Ông Nguyễn Cao Nguyên, Bí thư Đảng ủy phường Phố Mới cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của thành phố Lào Cai về xây dựng đô thị loại I, cấp ủy chính quyền xác định chỉnh trang và lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2019, Đảng ủy phường tập trung cho việc quản lý và chỉnh trang đô thị, ngoài ra xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xã hội hóa chỉnh trang đô thị".

Điểm nổi bật trong lộ trình xây dựng đô thị loại I là thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền và nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Chỉ tính riêng nguồn lực xã hội hóa cho chỉnh trang đô thị, giai đoạn 2016 đến nay đã huy động được trên 65 tỷ đồng; xây dựng 29 nhà văn hóa, điểm văn hóa khu dân cư; 17 tiểu công viên và nhiều hạng mục khác; đến tháng 7 năm 2019 thành phố đã xây dựng 343 tuyến phố văn minh, 5 tuyến phố kiểu mẫu. Bà Bùi Thị Mai, khu dân cư Phú Thịnh, phường Bắc Cường cho biết: "Chúng tôi họp tổ dân phố, triển khai Nghị quyết Đảng bộ thành phố và Đảng ủy phường, trên phương châm chủ trương của Đảng, Nhà nước là xây dựng tiểu công viên, đảm bảo hoạt động văn hóa cho các cháu thiếu niên và người cao tuổi, hầu hết đều nhận được sự đồng tình của người dân".

Để phát triển cơ sở hạ tầng, thành phố kêu gọi các nhà đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, nhằm sớm đạt mục tiêu trở thành đô thị loại I theo đúng lộ trình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lộ trình xây dựng, đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại I cũng đặt ra nhiều thách thức đối với thành phố Lào Cai, điển hình là cơ chế chính sách, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu; một số công trình thu hút đầu tư về thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí chưa được triển khai; các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt và công bố, nhưng việc triển khai thực hiện một số dự án còn chậm do thiếu nguồn lực đầu tư và vướng mắc về cơ chế, chính sách trong giải phóng mặt bằng; chưa hình thành được khu công nghiệp quy mô lớn để thu hút lao động trong và ngoài tỉnh thúc đẩy tăng dân số cơ học. Đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai cho biết: "Hiện nay thành phố đang vướng mắc một số vấn đề trong các chỉ tiêu đầu tư lên đô thị loại I. Chúng tôi đang đưa ra các giải pháp để giải quyết các khó khăn đó và mong rằng thành phố có được sự phối hợp của các sở, ngành và của cả cộng đồng để thành phố hoàn thành các tiêu chí trở thành đô thị loại I trong tương lai không xa".

Với mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025 đạt đô thị loại I, là đô thị du lịch, thông minh, hiện đại, thành phố hiện đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Quy hoạch chung xây dựng thành phố và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030; hoàn thành đề án mở rộng địa giới hành chính; tập trung nguồn lực đầu tư và kêu gọi đầu tư các dự sở hạ tầng, phát triển đô thị; kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đầu tư khu đô thị cao cấp kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, sân golf tầm cỡ khu vực; tổ hợp khu đô thị, công viên văn hóa, vui chơi, giải trí tại phường Bắc Cường, Xuân Tăng; công viên ánh sáng Nhạc Sơn; trung tâm thương mại Cốc Lếu; tổ hợp dịch vụ thương mại cao cấp Soi Tiền; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đảm bảo các điều kiện nâng cấp xã Vạn Hòa lên thành phường vào đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai các quy hoạch chi tiết và tập trung nguồn lực, đầu tư, nâng cấp xã Cam Đường, xã Đồng Tuyển lên phường vào cuối giai đoạn 2020 - 2025; cải tạo, sắp xếp, chỉnh trang kết nối các khu đô thị cũ, kết nối đồng bộ với các khu đô thị mới, tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại tại các phường Cốc Lếu, Kim Tân.

Để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dự kiến thành phố sẽ cần nguồn lực đầu tư rất lớn, cụ thể, giai đoạn 2019 – 2020 là trên 2.300 tỷ đồng; giai đoạn 2021 – 2025 là trên 29 nghìn tỷ đồng. Chính vì vậy, cùng với nguồn vốn ngân sách, thành phố tiếp tục kêu gọi, huy động nguồn lực đầu tư từ các nhà đầu tư lớn, tập đoàn, doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, sớm đạt mục tiêu trở thành đô thị loại I theo đúng lộ trình./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết