Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Phùng Minh Thắng

Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai 16:57 12-05-2021
Laocaitv.vn - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Phùng Minh Thắng ứng cử tại..

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Thân Công Thanh

Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai 16:54 12-05-2021
Laocaitv.vn - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Thân Công Thanh ứng cử..

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Hà Đức Minh

Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai 16:51 12-05-2021
Laocaitv.vn - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Hà Đức Minh ứng cử tại đơn..

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Lê Thu Hà

Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai 16:48 12-05-2021
Laocaitv.vn - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Lê Thu Hà ứng cử tại..

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Cư Seo Vần

Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Lào Cai 11:28 12-05-2021
Laocaitv.vn - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Cư Seo Vần ứng cử tại đơn vị bầu c..

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Trần Cẩm Tú

Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Lào Cai 11:27 12-05-2021
Laocaitv.vn - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầ..

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Sùng A Lềnh

Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Lào Cai 11:23 12-05-2021
Laocaitv.vn - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Sùng A Lềnh ứng cử tại đơn vị bầ..

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Lào Cai 11:20 12-05-2021
Laocaitv.vn - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Hoàng Thị Mỹ Hạnh ứng cử tại đơn..

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Thị Lan Anh

Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Lào Cai 11:13 12-05-2021
Laocaitv.vn - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh ứ..