Cải cách hành chính (20/9/2021)

Ngày xuất bản: 21-09-2021

Lượt xem: 689

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ứng dụng công nghệ thông tin được tỉnh Lào Cai xác định là một trong những mũi tấn công nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Và các giải pháp công nghệ này đã phát huy hiệu quả cao khi có sự vào cuộc chủ động, mạnh mẽ từ các cấp chính quyền địa phương, các sở ngành và người dân.