Công thương Lào Cai (15/9/2021)

Ngày xuất bản: 16-09-2021

Lượt xem: 802

Phát triển công nghiệp phụ trợ đang được xác định là xu hướng tất yếu trong chuỗi luân chuyển hàng hóa hiện nay. Thực hiện xu hướng này và tạo sự hài hòa trong chiến lược phát triển công nghiệp, tỉnh Lào Cai đang tập trung nguồn lực cùng hàng loạt các cơ chế ưu đãi đặc thù để hình thành thêm các khu, cụm công nghiệp mới để thu hút các nhà đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ, vừa phục vụ nhu cầu sản xuất, vừa tạo thêm việc làm mới cho người lao động.