Dân tộc và phát triển (20/9/2021)

Ngày xuất bản: 21-09-2021

Lượt xem: 716

Ngày 1/10/1991, tỉnh Lào Cai được tái lập. Khi đó, xuất phát điểm kinh tế - xã hội của tỉnh còn thấp, trình độ canh tác còn lạc hậu, sản xuất manh mún, tự cấp, tự túc. Sau 30 năm tái lập, cùng với sự phát triển chung của toàn tỉnh, đồng bào các dân tộc thiểu số đã từng bước làm chủ công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến, áp dụng vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm đóng góp cho gia đình và xã hội.