Khởi nghiệp: Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lào Cai (12/9/2021)

Ngày xuất bản: 13-09-2021

Lượt xem: 628

Năm 2013, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lào Cai được thành lập với phương châm hoạt động: không vì mục tiêu lợi nhuận mà hướng tới góp phần xây dựng tổ chức và phong trào Hội phụ nữ phát triển vững mạnh; tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng và ổn định cuộc sống cho phụ nữ có thu nhập thấp; nâng cao năng lực của cá nhân, gia đình, cộng đồng và các đối tác tham gia quỹ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Sau 8 năm thành lập và đi vào hoạt động, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Lào Cai đã trở thành điểm tựa, là nguồn động viên giúp nhiều hội viên phụ nữ có điều kiện vươn lên, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.