Tài nguyên - môi trường & phát triển (20/9/2021)

Ngày xuất bản: 21-09-2021

Lượt xem: 756

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ pháp lý quan trọng thừa nhận quyền sở hữu lâu dài của người dân. Đồng thời, người dân có thể sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp tài sản trong trường hợp cần vay vốn…Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Tài nguyên – Môi trường & Phát triển ngày 20/9/2021.