Tạp chí nông nghiệp - nông thôn (31/5/2022)

Ngày xuất bản: 01-06-2022

Lượt xem: 516

Laocaitv.vn - Lào Cai được xác định là cực tăng trưởng, là trung tâm kết nối giữa Việt Nam với các nước ASEAN và thị trường Tây Nam Trung Quốc, trong đó, có lĩnh vực nông nghiệp. Vì thế, phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh đang được hướng tới theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đó là “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; khai thác tối đa lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển các sản phẩm nông sản hữu cơ, nông sản đặc hữu, giúp nông dân có thể làm giàu từ sản xuất nông nghiệp. Trong nội dung kỳ này, chương trình sẽ đề cập đến vấn đề sản xuất an toàn - cốt lõi để phát triển “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.