Truyền hình thanh niên (12/9/2021)

Ngày xuất bản: 13-09-2021

Lượt xem: 631

Hiện nay, việc sử dụng mạng xã hội trên internet đã trở nên thông dụng với nhiều lứa tuổi, nhất là giới trẻ. Vì vậy, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tận dụng những lợi thế của mạng xã hội trong thực hiện công tác đoàn tại các địa phương, đơn vị. Các thông tin, hình ảnh được chuyển tải kịp thời, sinh động đã nâng cao chất lượng tuyên truyền và sức thuyết phục đoàn viên, thanh niên.