Tập trung nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về chuyển đổi số

15:45 10-10-2022 | :764

Laocaitv.vn - Tỉnh Lào Cai xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số là tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, từ đó tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia của toàn dân trong quá trình chuyển đổi số.

 

Hiện, tỉnh đang tập trung cho nhiệm vụ chuyển đổi số hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, gắn với phát triển đô thị thông minh. Đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính trong cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh và bền vững.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, về tổng thể tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện các nền tảng, giải pháp ứng dụng chính quyền số gắn kết với phát triển kinh tế số, xã hội số; phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đảm bảo tính kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, có tương tác giữa chính quyền với người dân trên nhiều phương thức; cùng với đó đẩy mạnh thực hiện giải pháp về thuê dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Vinh Quang – Ngọc Dương


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết