Tập trung phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số

16:23 06-01-2023 | :763

Laocaitv.vn - Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, đến 2025, 100% lãnh đạo các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc về chuyển đổi số.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 100% cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Nhà nước hàng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số. 70% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu. 50% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM và kỹ năng số...

Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết