Tham gia "Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022"

14:17 25-08-2022 | :3079

Laocaitv.vn - Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn phối hợp thực hiện "Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022" do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

 

 

Theo đó, đề nghị tham gia chiến dịch rà soát, làm sạch mã độc bằng việc sử dụng các công cụ miễn phí trong thời gian triển khai chiến dịch do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức để loại bỏ, xử lý mã độc trên máy tính và các thiết bị thông minh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, bằng cách truy cập địa chỉ: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022 sau đó nhấn vào KIỂM TRA NGAY và xem kết quả. Trường hợp phát hiện mã độc, đề nghị thực hiện rà soát, diệt virus, mã độc cho toàn bộ các máy tính, thiết bị thông minh trong hệ thống mạng để đảm bảo hệ thống mạng không có máy tính chứa mã độc.

Thực hiện truyền thông về nguy cơ khi sử dụng phần mềm bẻ khóa, không bản quyền và khuyến nghị sử dụng các phần mềm diệt virus, công cụ hỗ trợ xử lý mã độc đến từng người dùng cá nhân trong tổ chức. Chủ động giám sát, kiểm tra và xử lý các máy tính, thiết bị thông minh có phát sinh kết nối đến các địa chỉ độc hại thông qua các địa chỉ IP, tên miền độc hại đã được xác định theo phạm vi chiến dịch.

Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lào Cai, điện thoại 02143.828669 - 02143.841288, thư điện tử: cert@laocai.gov.vn.

"Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng 2022” do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động nhằm hỗ trợ giám sát và bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng của các cơ quan Nhà nước, bảo vệ cộng đồng doanh nghiệp và người dân trước các nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin trên không gian mạng; góp phần làm cho không gian mạng Việt Nam trở nên an toàn và lành mạnh, công cuộc chuyển đổi số quốc gia phát triển nhanh và bền vững.

PV


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết