Địa chỉ tin cậy: Chuối tiêu hồng (02/10/2019)

Ngày xuất bản: 03-10-2019

Lượt xem: 430

Sản phẩm chuối tiêu hồng của Công ty TNHH MTV Phúc Yên (xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai) đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.