Sao OCOP: Sản phẩm khoai sọ Nậm Mả (2/11/2023)

Ngày xuất bản: 02-11-2023

Lượt xem: 794

Được sự trợ giúp của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, phụ nữ xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn đã đưa củ khoai sọ của địa phương trở thành sản phẩm đạt sao OCOP vào năm 2022. Sản lượng dù chưa nhiều, thị trường còn khiêm tốn nhưng đã khẳng định ý nghĩa to lớn của chương trình. Đó là, nâng tầm sản phẩm bản địa, thế mạnh của địa phương trở thành hàng hóa. Với việc canh tác hữu cơ, khoai sọ Nậm Mả đang được người tiêu dùng trong tỉnh đón nhận, giúp chị em ở xã đặc biệt khó khăn này có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.