Các mốc lịch sử, sự kiện quan trọng

08:41 14-07-2017 | :623

Các thành tích đã đạt được

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2009

Bằng khen

Bằng khen

Quyết định số 1891/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ TT&TT

Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 7/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

2010

Bằng khen

Bằng khen

Bằng khen 

Bằng khen

Bằng khen

Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 19/4/2010 của Tướng Chính Phủ

Quyết định 1113/QĐ-UBND ngày 4/5/2010  của UBND tỉnh

Quyết định 2258/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của Bằng khen UBND tỉnh

Quyết định 3312/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 của UBND tỉnh

Quyết định 3646 ngày 8/12/2010 của UBND tỉnh

2011

Huân chương lao động hạng Nhì

Quyết định số 1128/QĐ-CTN ngày 20/7/2011

2013

Bằng khen

Quyết định số: 730-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai

2014

Bằng khen

Bằng khen

Bằng khen

Quyết định số: 1194/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 191/QĐ.UBND của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 1325/QĐ.UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Lào Cai

2015

Bằng khen

Bằng khen

Quyết đinh số: 1418/QĐ.UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 4365/QĐ.UBND ngày02/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai

2016

Bằng khen

Bằng khen

Bằng khen

Quyết định số: 1812/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số: 2262/QĐ.UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 3239/QĐ.UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh Lào Cai


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết