Cơ cấu tổ chức

08:39 14-04-2018 | :3375

Cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai

Ban Giám đốc:

Quyền Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Hải Anh

Phó Giám đốc: Bà Lưu Thị Nụ

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Quân

Phó Giám đốc: Ông Lê Trường Giang

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

1. Phòng Tổ chức hành chính - Quản trị

Trưởng phòng: Phạm Quang Sản

Phó Trưởng phòng: Chu Thanh Hải

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Tuấn

2. Phòng Dịch vụ quảng cáo:

        Phó Trưởng phòng: Phan Minh Nhẫn

3. Phòng Biên tập truyền hình:

Phó Trưởng phòng: Lý Hùng Cường

Phó Trưởng phòng: Trịnh Hồng Giang

4. Phòng Biên tập phát thanh:

Trưởng phòng: Phạm Hồng Phú

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Văn

5. Phòng Văn nghệ - Thể thao – Giải trí:

Trưởng phòng: Phạm Như Quỳnh

6. Phòng Thư ký chương trình:

Trưởng phòng: Vũ Trung Hiếu

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thúy Ngân

7. Phòng Thông tin điện tử:

       Trưởng phòng: Trần Thu Hiền 

8. Phòng Biên tập Phát thanh -  Truyền hình tiếng dân tộc:

        Lưu Thị Nụ - PGĐ Đài kiêm Trưởng phòng

        Phó trưởng phòng: Cứ Thị Dung

9. Phòng Quản lý tư liệu:

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Tâm

10. Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình:

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Trình

11. Phòng Truyền dẫn phát sóng:

Trưởng phòng: Hoàng Xuân Thủy

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trung Thành


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết