Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng tới Đại hội Đảng các cấp 15:20 27-06-2020
Laocaitv.vn - Ngày 27/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần th..

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Hướng tới Đại hội Đảng các cấp 16:06 24-06-2020
Laocaitv.vn - Ngày 24/6, Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành c&oc..