Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Lào Cai thành công tốt đẹp

14:57 27-03-2020 | :178

Laocaitv.vn - Diễn ra trong 02 ngày 26 và 27/3, Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đại hội đã biểu quyết thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhà trường trong nhiệm kỳ tới.

Quang cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với những định hướng đúng đắn, sát với thực thế, đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo; mở mới các lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính và các lớp bồi dưỡng thu hút hơn 6.300 học viên, chất lượng đào tạo chuyển biến tích cực. Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, đã có 33 đề tài khoa học cấp trường được vận dụng vào đào tạo, bồi dưỡng; nhiều hội thảo khoa học được tổ chức nhằm làm rõ hơn những vấn đề lý luận gắn với thực tiễn, thúc đẩy chất lượng giảng dạy của nhà trường. Bên cạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh cũng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên mới, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

Tại đại hội, tham luận của các đảng viên tập trung phân tích, làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của đảng bộ đối với một số lĩnh vực như: Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Các tham luận cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh khóa IX đề ra.

Ban chấp hành khóa mới gồm 07 đồng chí.

Với mục tiêu tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh ủy Lào Cai, Đại hội khóa IX, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đã biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu chính của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 07 đồng chí./.

 Lê Liên - Vũ Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết