Mường Khương tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

14:22 22-06-2020 | :231

Laocaitv.vn - Xác định rõ Đại hội đại biểu Ðảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV là một trong những nhiệm vụ quan trọng của năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm tiếp theo nên thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân huyện Mường Khương đã nỗ lực thi đua, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội.

Để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương đã thành lập tổ giúp việc chỉ đạo đại hội điểm và thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn. Đến nay, 44/44 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quá trình tổ chức đại hội bảo đảm đúng sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, thực hiện đầy đủ 4 nội dung đại hội theo quy định; công tác bầu cử đúng quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương cũng như Quy chế bầu cử trong Đảng.  

Trong công tác chuẩn bị cho đại hội, huyện Mường Khương chú trọng tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Huyện Mường Khương tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Hiện nay, trên trục đường chính của huyện và đường vào các xã, thị trấn cũng như hội trường UBND - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được trang trí cờ hoa rực rỡ, mang theo tinh thần quyết tâm, kỳ vọng vào một đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển".

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Khương cho biết: "Chúng tôi đã hoàn thành Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như Tiểu ban Văn kiện của tỉnh xem và cho ý kiến. Công tác chuẩn bị nhân sự được đặc biệt coi trọng về chất lượng, số lượng cũng được cơ cấu hợp lý. Nhân sự được lựa chọn phải là người tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, có uy tín, thực sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, có sức chiến đấu cao, đáp ứng nhu cầu lãnh đạo trong tình hình mới".

Song song với công tác chuẩn bị đại hội, Mường Khương cũng chú trọng làm tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Kim Khánh – Văn Phà


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết