Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

08:02 28-06-2020 | :94

Laocaitv.vn -  Tháng 7 năm 2019, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng và từng cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã chứng minh được vai trò “đầu não” trong mọi hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc tỉnh.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 277 tổ chức Đảng và 173 đảng viên; giám sát chuyên đề 197 tổ chức Đảng và 255 đảng viên.

Trụ sở Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

Với đặc thù về nhiệm vụ chuyên môn có lĩnh vực rất nhạy cảm, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai luôn quan tâm chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 9 cuộc kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo hoạt động của các chi bộ theo điều lệ Đảng; việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khải, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết: “Những năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt nhiệm vụ, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát. Do vậy, mặc dù có những vị trí, công việc hết sức nhạy cảm nhưng toàn Đảng bộ đã thực hiện tốt theo chức năng nhiệm vụ được giao, không để xảy ra trường hợp gây lãng phí, thất thoát, tham nhũng trong khi thực hiện nhiệm vụ”.

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, vai trò lãnh đạo của Đảng cũng đã được Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo sát sao. Tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai, vai trò của tổ chức Đảng được thể hiện rõ nét khi đã lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua được những khó khăn, nhất là trong thời điểm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Dương Tuấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai cho biết: “Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, Đảng bộ công ty đã chỉ đạo sát sao, từ việc nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh cho đến ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đơn vị đã vượt qua những khó khăn của đại dịch và hy vọng từ nay đến cuối năm, hoạt động sản xuất sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng, đảm bảo tốt đời sống, việc làm cũng như đảm bảo thu nộp ngân sách cho Nhà nước”.

Phát huy truyền thống đoàn kết, cán bộ, đảng viên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Kết quả đó khẳng định quan điểm chỉ đạo, phương hướng nhiệm vụ và chủ trương giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh là đúng đắn, phù hợp, hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Văn Duy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cho biết thêm: ”Chúng tôi đã xác định đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện. Trước hết là phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ đảng viên, công chức, người lao động trong toàn khối đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo; làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và đề ra nhiều giải pháp, chính sách thiết thực. Thứ hai là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục việc đẩy mạnh và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; đặc biệt là gắn việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII. Thứ ba là lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ phẩm chất đạo đức cách mạng và có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

  Thu Hường – Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết