Các biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ dịch trong Quy định "thích ứng an toàn"

15:08 13-10-2021 | :263

Laocaitv.vn - Đây là các biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ trong Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ.

 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết