Infographics: Bảng lương cán bộ, công chức từ 1/7/2020

15:27 13-11-2019 | :1712

Laocaitv.vn - Từ tháng 7/2020, nhờ lương cơ sở tăng, lương của cán bộ, công chức sẽ tăng từ 148.500 - 880.000 đồng tùy theo ngạch, bậc.

Cụ thể, với công chức loại A3 nhóm 1 có hệ số lương cao nhất 8,00, từ 1/7/2020 mức lương sẽ từ 11,92 triệu đồng lên 12,8 triệu, tăng 880.000 đồng. Với công chức loại C nhóm 3 có hệ số lương thấp nhất 1,35 thì sang năm mức lương sẽ tăng từ 2,0115 triệu đồng lên 2,16 triệu đồng, tăng 148.500 đồng.

PV/VOV.VN


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết