Những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

09:22 02-09-2019 | :276

Laocaitv.vn - Ngày 2/9/1969, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc kết tinh những giá trị vô giá. Với nội dung cô đọng, sâu sắc, hàm chứa tinh thần nhân văn cao cả, Người chỉ ra những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin tức


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết