Những trường hợp tổ chức tín dụng không được cho vay

19:00 17-06-2024 | :269

Laocaitv.vn - Theo Thông tư 06/2023 và Thông tư 10/2023 của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn sau:

Thu Thảo (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết