Bảo Yên tập huấn chuyển đổi số

14:30 17-06-2021 | :739

Laocaitv.vn - UBND huyện Bảo Yên tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2025. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, chương trình chuyển đổi số tại tỉnh Lào Cai, chia sẻ về các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương, an toàn thông tin trong chuyển đổi số.

Với sự quan tâm, chỉ đạo trong triển khai đẩy mạnh công nghệ thông tin, 2 năm 2019, 2020, huyện Bảo Yên xếp thứ nhất trong 9 huyện, thị xã, thành phố về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai. Huyện phấn đấu đến năm 2025, ứng dụng công nghệ số và sử dụng dữ liệu số một cách sâu rộng trong toàn bộ các hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xã hội.

Thu Dịu


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết