Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng các mạng xã hội

19:24 30-10-2019 | :269

Laocaitv.vn - Hiện nay, việc sử dụng mạng xã hội để mở rộng kết nối thông tin giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương với người dân đang là xu hướng được nhiều địa phương trong cả nước áp dụng. Tỉnh Lào Cai cũng đang từng bước áp dụng mạng xã hội để mở rộng kết nối thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng fanpage trên mạng xã hội Facebook; triển khai các nội dung hợp tác với mạng xã hội Zalo để thực hiện cung cấp thông tin, tra cứu thủ tục hành chính và các thông tin về tỉnh Lào Cai tại Cổng dịch vụ hành chính công Lào Cai. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội để trao đổi, gửi nhận thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng.

(Ảnh minh họa)

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong việc sử dụng các mạng xã hội, tại Công văn số 4964 ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý thông tin điện tử, trong đó có thông tin trên mạng xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người sử dụng mạng hiểu rõ các quy định của pháp luật; sử dụng các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để rà quét, lọc và phát hiện kịp thời những tin giả, tin sai sự thật, phối hợp với lực lượng chức năng xác định đối tượng đưa tin giả, tin sai sự thật trên mạng để xử lý.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chỉ thực hiện việc gửi, nhận, trao đổi văn bản điện tử trong giao dịch công thông qua các hệ thống phần mềm đã được tỉnh Lào Cai chính thức sử dụng bao gồm: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lào Cai; hệ thống thư điện tử tỉnh Lào Cai. Đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản chuyên ngành để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia; việc trao đổi dự thảo văn bản giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ thực hiện qua hệ thống thư điện tử của tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn, khuyến nghị của các cơ quan chuyên trách về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để lộ lọt thông tin, mất an toàn, an ninh thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Huyền Trang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết